تکس گراف

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


شرح وظايف نماينده ويژه فرماندار در انتخابات
 
[PDF]Untitled
ostanyazd.ir/documents/18373/407/5_Barid8847533shoab.pdf
Translate this page
نامه هاي موجود به منظور آشنایي شما عزیزان با شرح وظایف و رفع هر گونه شبهه و …. اعضای شعبه و نماینده فرماندار در فرایند برگزاری انتخابات وظایف خطیری بر عهده. دارند كه اخذ رأی و ….. 9- جدا نمودن قسمت ویژه نظارت و همكاری با ناظرین در نگهداری آنها در صندوق.
[PDF]آموزش جامع.mdi
https://entekhabat.ostan-khz.ir/Portals/52/…/amoozeshe jame.pd…
Translate this page
اﻋﻀﺎي ﺷﻌﺒﻪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻄﯿﺮي ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺧﺬ رأي و ﺷـﻤﺎرش … ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزش ﻗﺎﻧﻮن و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ. و ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮي. ، آﻣﻮزش. ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺸﺎن. -2 ….. ﺻﻨﺪوق ﺑﺎ ﺑﺮﮔﻬﺎي ﻗﺴﻤﺖ وﯾﮋه ﻧﻈﺎرت و ﺗﻌـﺪاد ﺑﺮﮔﻬـﺎي ﺗﻌﺮﻓـﻪ.
نمایندگان فرماندار در شعب اخذ رای به وظایف خود اشراف کامل داشته باشند
www.dana.ir/…/نمایندگان-فرماندار-در-شعب-اخذ-رای-به-وظایف-خود-ا…
Translate this page
Jan 26, 2016 – وی گفت: انتخابات یکی از افتخارات در نظام جمهوری اسلامی ایران و تبلور … در ادامه این نشست نمایندگان فرماندار با شرح وظایف قانونی خود، نحوه تنظیم …
نماینده فرماندار نقش محوری در شعب اخذ رای دارد/ مردم؛ ضلع اصلی انتخابات
https://www.yjc.ir/…/نماینده-فرماندار-نقش-محوری-در-شعب-اخذ-رای-د…
Translate this page
Jan 11, 2016 – فرماندار اصفهان در تشریح وظایف نماینده فرماندار تاکید کرد: برخورداری از توانایی جسمی، شرایط قانونی و عدم وابستگی نسبی و سببی با نامزدها، …
تشریح وظایف نمایندگان عالی فرماندار در شعب اخذ رای – باشگاه خبرنگاران
https://www.yjc.ir › فارس › شیراز
Translate this page
May 15, 2017 – فرماندار شیراز گفت: نمایندگان عالی فرماندار در شعبه‌های اخذ رای، … ابزارهای در اختیار مانند قاضی ویژه قضایی، پلیس امنیت و پلیس آگاهی برای ایجاد … کانال تلگرام – پایین شرح خبر … افزایش سرمایه اجتماعی با شرکت در انتخابات …

 NS